Straten

Wittebrugpark

De oudste weg in het Wittebrugpark is de Badhuisweg die in 1828 in gebruik werd genomen als snelle weg naar het Gemeentelijk Badhuis op dezelfde plek waar nu het Kurhaus staat. Het was de tweede weg naar Scheveningen, na de (Oude) Scheveningsche Weg. De Badhuisweg wordt op oude kaarten en documenten (Gemeenteverslagen) ook wel aangeduid als de Nieuwe Scheveningsche Weg, de Weg naar het Badhuis, de Nieuwe Badhuisweg en soms kortweg Badweg.

Vanaf 1889 kreeg de Badhuisweg concurrentie van de Nieuwe Parklaan, de weg waarmee het Nieuwe Park werd ontsloten. Het Nieuwe Park was in die tijd nog geprojecteerd als een nieuw villapark tusen de Nieuwe Duinweg en de Witte Brug en verder begrensd door het Kanaal en de Badhuisweg. In dezelfde tijd kreeg de Maatschappij tot Exploitatie van Terreinen en het Hotel de Wittebrug, opgericht door A.H. van Dijk en zakenvrienden toestemming van de gemeente een eigen weg aan te leggen die korte tijd later de van Lennepweg werd genoemd.

Het aanleggen van straten en het bouwrijp maken van de grond in het Wittebrugpark bleef beperkt tot het gebied tussen de Badhuisweg en de Nieuw Parklaan; ook de zuidzijde van de Wagenaarweg tussen de Nieuwe Parklaan en het Kanaal werd bebouwd. Bebouwing van het huidige Westbroekpark werd wel geprojecteerd (o.a. met een verlenging van de Wagenaarweg en de van Lennepweg) maar is niet uitgevoerd.

Het Wittebrugpark omvat zeven straten waarvan wetenswaardigheden (o.a. de 'monumentenstatus') in bijlagen zijn beschreven:

Badhuisweg

Borweg

Cremerweg

Nieuwe Parklaan

Plesmanweg

van Lennepweg

Wagenaarweg