Met dank aan..

AVIODROME Luchtfotografie, Lelystad (www.aviodrome.nl)

E. Bezema (Kadaster, Zoetermeer)

H.P. Borgman

Mevr. J.A. Borgman-Koops

H.N.C. Breusers

mevr. E. Crabbendam

W. Duiveman

mevr. P. Dumbar

mevr. D. Gallas

J.G. Gerritze

Haags Gemeentearchief

De afbeeldingen die op deze website met toestemming van het Gemeentearchief worden getoond zijn herkenbaar aan de nummers in het onderschrift die beginnen met HGA-F, HGA-PT en HGA-KP en zijn afkomstig uit de verzamelingen van resp. Foto's, Prenten en Tekeningen, Kaarten en Plattegronden.

Haagse Bunkerploeg

mevr. S. van Haeringen

Gerco van der Heiden

mevr. M.A. Hofdijk-Enklaar

mevr. D.I. van den Hoven

R. Hubert

R.G. Joosten (Monumentenzorg, Dienst Stedelijke Ontwikkeling)

R. de Jong (Dunea)

mevr. I. Kapteyn-Streef

W. de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)

A.J. Kruidenier

P.F.A. van der Linden

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

NIOD Archief

Frido Ogier

L. Plompen

T. Ritzema

Jan van der Steen

P.J. Swart

mevr. L. Vermeer

mevr. E.A. Wolse (Centraal Archieven Depot, Ministerie van Defensie)

Belangstelling voor deze website gaat nogal eens gepaard met waardevolle suggesties en hulp. Het is niet wel mogelijk om alle suggesties op de webpagina's nauwkeurig en evenwichtig te verantwoorden. Volstaan wordt daarom met bovenstaande, niet nader gespecificeerde, lijst met de namen van personen en instanties die op één of andere manier hebben bijgedragen aan de inhoud van de website.

Complete artikelen worden geplaatst met de gebruikelijke vermelding van de auteur(s). Webpagina's waarbij geen auteur is vermeld zijn geschreven door de webmaster, Jan Borgman.

Deze lijst wordt van tijd tot tijd aangepast aan de actualiteit, evenals andere onderdelen van de website. Indien u meent dat uw naam ten onrechte hier niet genoemd is dan gaarne een berichtje aan de webmaster. Ditzelfde geldt indien u niet of op andere wijze in bovenstaande lijst wilt worden vermeld.


gepubliceerd ~2004laatste update 19-12-2015