Wittebrug park

Welkom op de website van het

Wittebrugpark

waar alles draait om het ontstaan en de lotgevallen van het Wittebrugpark: de enclave in het voormalige duingebied die wordt omsloten door het Kanaal naar Scheveningen, de Nieuwe Duinweg, de Badhuisweg en de Witte Brug.

Hoewel, wat heet omsloten? De grenzen van het gekozen gebied zijn er weliswaar niet voor niets maar de auteurs op deze website stellen zich 'ruimhartig' op. De Nieuwe Scheveningse Bosjes, de bunkers uit de bezettingsjaren en Madurodam liggen in de periferie van het Wittebrugpark maar hun geschiedenis heeft teveel raakvlakken om er aan voorbij te gaan. Ook het Kanaal blijft niet beperkt tot het gedeelte binnen het Wittebrugpark. En in 2015 is het KLM-kwartier toegevoegd!

over deze website...

Let op: De navigatie werkt als volgt. Klikt u op de naam in de navigatiebalk dan vindt u de eerste pagina in die rubriek. Selecteert u een pagina in het submenu dan wordt u naar een onderliggende pagina geleid.
  • Deze website is in een eerste opzet gestart in 2003 vanuit de wens aandacht te geven aan de geschiedenis van het appartementencomplex Résidence Witte Brug.
  • In 2005 was die aandacht uitgegroeid tot het gehele Wittebrugpark zoals dat was geëvolueerd uit het Nieuwe Park: het villapark project dat door de gemeente in 1888 was geïnitieerd.
  • Deze ambitie manifesteerde zich in de naam van het domein: voortaan ging de website door het leven als www.wittebrugpark.nl die het publicatiemedium werd van een groepje geïnteresseerde buurtgenoten (zie o.a. auteurs).
  • Vanaf het begin (2003) is de website beheerd door webmaster Jan Borgman die in 1992 in Résidence Witte Brug kwam wonen.
  • Vanaf 2012 staat de registratie van het domein wittebrugpark.nl, evenals die van wittebrug.eu, op naam van de Vereniging van Eigenaars Résidence Witte Brug.
  • Vanaf 2019 is de website geheel geïntegreerd in de website van www.duttendelwittebrug.nl onder een zogenaamd subdomein: https://wittebrugpark.duttendelwittebrug.nl/

Mocht u interesse hebben om inhoud van deze pagina's uit te breiden of te corrigeren, kunt u zich melden bij secretaris@duttendelwittebrug.nl.